PRIVACYVERKLARING

Privacy Statement Het hierna volgende omvat informatie over de wijze waarop Gorka Halal Bakery met uw persoonsgegevens omgaat. Gorka Halal Bakery tracht uw privacy optimaal te beschermen.
  • De bezoeker van deze site kan via e-mail contact opnemen met Gorka Halal Bakery ten behoeve van informatie e.d.
  • De opgeslagen gegevens van een bezoeker worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting. Behoudens deze uitzondering zal nimmer de door de bezoeker verstrekte persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt.
  • Ter beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens zijn passende maatregelen door Gorka Halal Bakery genomen.